Maidir le Saorview

Saorview seirbhís náisiúnta saor ó tháille (saor ar an aer) na hÉireann maidir le teilifís dhigiteach.

Tá Saorview faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht RTÉ agus is é ainm an bhranda é maidir leis an dá ilphléacs náisiúnta teilifíse a bhfuil dlite ar RTÉ iad a chur ar fáil faoin Acht Craolacháin 2009.

2rn (fochuideachta faoi úinéireacht iomlán RTÉ) a thóg agus a oibríonn an t- infreastruchtúr is gá chun seirbhís Saorview a chraoladh.

Caidreamh le Saorview

Chat
Cuidiú Beo Cuir tús le comhrá

Úsáid an tseirbhís eolais beo chun labhairt le duine dár ngníomhairí

Call
Glao 0818-21-22-21

I Luimneach atá an t-ionad glaonna againn. Is féidir labhairt le duine a chuirfidh comhairle ort ar 0818-21-22-21 nó 01- 2583540. Bíonn an t-ionad oscailte ón 10 r.n. go dtí an 9 i.n. ó Luan go hAoine agus ón 10 r.n. go dtí an 6 i.n. ar an deireadh seachtaine.

Email
Ríomhphost [email protected]

Is féidir scríobh chuig Saorview ar ríomhphost ag an seoladh [email protected] agus gheobhaidh tú freagra uainn chomh luath agus is féidir sin.

Coinnigh ar an eolas

Facebook facebook.com/saorviewirl

Coinnigh ar an eolas faoi na scéalta is deireanaí.

Twitter @saorview

Tvuít – @saorview agus ná dearmad sinn a leanúint.

Fiosrúcháin ó na meáin [email protected]

Má tá fiosrú á dhéanamh agat faoi Saorview mar dhuine a oibríonn do na meáin chumarsáide, scríobh chuig an seoladh thuas le do thoil.