Check Coverage

Saorview is available to 98% of Irish homes. You can use this to check if we have you covered.

Transmitter

Please enter your address & click the 'Search' button to find your optimal transmitter


Working at height? Click Here


Click 'Show coverage' to see coverage

  • TransmitterOn Air
  1. Current CoverageCurrent Coverage

Note: Coverage is indicative only. Local environment may cause variations in computer estimated level. We suggest you consult an installer to confirm coverage in your area if you have any doubts. For more information on the Coverage Checker and how it works click here.

  • Warning sign

Working At Height – Adjusting or Fitting Aerials & Accessories


  • Working at height (ladders, trestles, roofs, etc.) is dangerous. Make sure that anyone carrying out this work is qualified to do so. For further information and guidance contact the Health and Safety Authority.

r
Tá táirgí iontacha Saorview ag siopaí fud fad na tíre, sna siopaí iad féin agus ar líne. Caith súil ar ár gcuid miondíoltóirí.
Acmhainní Áisiúlas

An bhfuil teilifíseán cliste nó bosca cliste agat cheana féin?

Seiceáil an Táirge

An bhfuil Teilifíseán nó Bosca Saorview uait?

Aimsigh Miondíoltóir

An bhfuil aeróg nó mias uait?

Aimsigh Suiteálaí

An bhfuil tú clúdaithe ag ár seirbhís?

Seiceáil an Clúdach

Modúl Cabhrach

FAQ

Féach ar ár FAQanna, ar ár bhFíseáin Treorach agus ar ár Mearthreoracha áisiúla.

Chat

Tá ár bhfoireann cuidithe bheo ar fáil ó 9am go dtí 5pm gach lá.

Call

Glaoigh ar 0818-21-22-21 más fearr leat labhairt le duine den fhoireann.